Wat is tijd?

Inleiding

1000 dagen voor de millennium overgang naar het jaar 2000 begon het aftellen. De Eifeltoren ging aftellen en er kwamen terugtik horloges enzovoort. In mei 1997 bedacht ik dat het ook mogelijk moest zijn om artikeltjes te gaan aftellen. In die tijd werkte ik in een verpleeghuis en ik schreef elke maand een stukje in het informatieblad.

Ik had berekend dat ik in totaal 27 artikeltjes zou moeten schrijven vanaf mei 1997 tot november 1999, de datum waarop het laatste stukje moest worden ingeleverd. Het eerste nummer was 27, het laatste nummer 1.

Als onderwerp koos ik: “De mythe van het jaar 2000". Omdat er nogal hoge verwachtingen waren van deze millennium overgang, ook wel angst voor wat komen zou, wilde ik in de artikeltjes over de tijd dat allemaal relativeren en aantonen dat het getal 2000 geen enkele betekenis heeft in de wereldgeschiedenis. Als je het objectief bekijkt is de millennium overgang naar 2000 een willekeurig getal dat gebaseerd is op afspraken en toevalligheden. Maar in de hoofden van mensen kan het een mythische betekenis hebben of krijgen.

Voor een paar stukjes had ik wel iets in gedachten maar het was me niet duidelijk of ik elke maand wel iets te schrijven had. Gaandeweg ging ik mij er in verdiepen, geholpen door een aantal boeken en artikelen uit kranten en tijdschriften.

In de loop der jaren heb ik mij ook verdiept in het laatste Bijbelboek: “De openbaring van Johannes". Die kennis kon ik ook gebruiken om een paar stukjes te schrijven die te maken hebben met toekomstige tijd en over mensen die menen te weten wanneer het einde van de wereld zal komen.

Uiteindelijk bleek er stof genoeg te zijn voor 27 stukjes. Ze hadden dan ook de neiging om steeds langer te worden.

Voor dit boekje heb ik de tekst opnieuw bewerkt en hier en daar wat aangevuld. Zo zijn er nu 28 hoofdstukken gekomen.

Tegenwoordig kun je over het onderwerp tijd van alles vinden op internet. Hier en daar verwijs ik daar ook naar. In vergelijking met de informatie die te vinden is op internet, is dit boekje maar een bescheiden informatiebron. Maar met de plaatjes er bij die ik hier en daar heb gevonden is het misschien toch aangenaam om te lezen.

Veel leesplezier!

Voorjaar 2021

Leo van Gog

Het boekje is te koop bij Bol.com voor € 13,64 via onderstaande link:

https://www.bol.com/nl/nl/s/?searchtext=leo+van+gog&suggestionType=search_history